เว็บคาสิโนออนไลน์ น้องใหม่แบบควบวงจร ฝาก-ถอน รวดเร็วไม่เหมือนใคร ด้วยระบบอัตโนมัติล้ำสมัย

กฎกติกาการเดิมพัน

BETTING RULES

รายการแข่งขันและตลาดต่าง ๆ มีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน และสิ่งเหล่านี้ถูกระบุไว้ใน กฎของการเดิมพันที่มีต่อเฉพาะรายการแข่งขัน/ตลาดนั้น ๆ ของการเดิมพันในเว็บไซต์แห่งนี้ สิ่งต่อไปนี้เป็นกฎโดยทั่วไปของการวางเดิมพัน ที่สามารถใช้ได้กับรายการแข่งขันและตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด ซึ่งการปฏิบัติตามมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ในกรณีที่เหมาะสม ข้อกำหนดและคำจำกัดความต่าง ๆ ที่อ้างถึงในเงื่อนไขและข้อบังคับ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ ของบริษัท จะนำไปใช้ได้กับกฎและกติกาในการวาง เดิมพันเหล่านี้ด้วย

กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับของการเดิมพันโดยทั่วไป :

ข้อมูลของการเดิมพันทั้งหมดที่จัดหาให้โดยบริษัท เป็นการกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับภาระหนี้สินเมื่อเกิดความผิดพลาด หรือการละเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับวันที่ เวลา สถานที่ ผู้แข่งขัน โอกาสที่เป็นต่อ ผลการแข่งขัน สถิติ Jersey (ซึ่งถูกแสดงให้เห็นในการสตรีมมิ่งแบบสด) หรือข้อมูลการวางเดิมพันอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจนใด ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนตามเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ตลาดซึ่งถูกระบุตามประเภทของการ เดิมพันที่ แตกต่างกัน ซึ่งถูกเสนอให้ในการแข่งขันกีฬาบางอย่างนั้น ถูกบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและซื่อตรง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการทำการตัดสินซึ่งจะเป็นตัว กำหนดในขั้นสุดท้าย ถ้ารายการแข่งขันซึ่งถูกระบุให้เป็นกีฬาซึ่งถูกจัด ตั้งอย่างเป็นระบบ หรือเป็นการแข่งขันระหว่างสองทีม หรือระหว่างบุคคล ซึ่งเริ่มขึ้นก่อนเวลา ตามกำหนด และจึงมีเพียงการเดิมพัน ที่ถูกวางไว้ก่อนการเริ่มรายการแข่งขันนั้น ๆ (ไม่รวมถึงการวางเดิมพันแบบสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถูกพิจารณา
ว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับในเวลาที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำให้การเดิมพันทั้งหมด ที่วางไว้หลังจากเวลาเริ่มต้นจริง กลายเป็นโมฆะ (ไม่รวมถึงการวางเดิมพันแบบสดที่ระบุ) ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันใด ๆ ระหว่างชื่อภาษาอังกฤษและชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ที่ใช้สำหรับรายการแข่งขัน หรือทีมในเว็บไซต์ ให้ดูภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐาน ตลอดเวลา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่ต้องพึงระวังเกี่ยวกับผลคะแนนของการแข่งขันและ ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของสถานะของการแข่งขันเสมอ ก่อนที่จะวางเดิมพัน บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะแก้ไข กฎกติกาเหล่านี้ได้ทุก เวลาเนื่องมาจากเหตุผลใดก็ตาม การทบทวนแก้ไขเช่นนี้จะมีผลผูกมัด และมีผลบังคับใช้โดยทันที เมื่อประกาศลงในเว็บไซต์ ลูกค้าทราบแล้วว่า คะแนนในปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ในขณะที่อาจมาจากการป้อนข้อมูล (feed) แบบ "สด" ที่จัดหาให้โดย บุคคลภายนอกนั้น ต้องผ่านความล่าช้า ของเวลา และ/หรืออาจจะไม่ถูกต้อง และเดิมพันใด ๆ ที่วางไว้โดยอาศัยข้อมูลนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทให้ข้อมูลนี้ ตามที่เป็นอยู่ โดยที่ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องด้านเวลาของข้อมูลนั้น และไม่รับผิดชอบกับการสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ที่เกิดกับลูกค้า อันเป็นผลมาจากการที่เขาเชื่อถือข้อมูลนั้น

การยกเลิกและการเลื่อนกำหนดเวลา :

ถ้ารายการแข่งขันไม่เริ่มต้นตามวันที่เริ่มต้นตาม กำหนด และไม่จบลงภายในวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดการแต่เดิมที่ได้ถูกระบุไว้ในกฎของ กีฬาอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ยกเว้นเดิมพันกับตลาดที่ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้ารายการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกยกเลิกไปในภาย หลัง และไม่จบลงภายในกำหนด การแต่เริ่มแรกซึ่งระบุไว้ในกฎของกีฬาโดยเฉพาะ แล้วเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่ตลาดซึ่งได้ถูกกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้ารายการแข่งขันไม่ เสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลาเสร็จ สมบูรณ์ตามกำหนดการเดิม ที่ถูกระบุไว้ในกฎของกีฬาโดยเฉพาะแล้ว ผลการแข่งขันที่เป็นทางการจึงจะถูกประกาศ หรือผลการแข่งขันจะถูก ประกาศโดยหน่วยควบคุม ที่เกี่ยวข้องของรายการแข่งขัน โดยเฉพาะ บริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาว่าการแข่งขันนั้นมีผลถูกต้องอย่าง เป็นทางการ การตัดสินใจของบริษัท ถือเป็นท้ายที่สุด และมีผลผูกมัดในเรื่องนี้

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ :

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นที่สนามส่วนกลาง แต่กลับเล่นที่สนามที่ไม่ใช่ส่วนกลาง หรือในทางกลับกันการเดิมพันทั้งหมด ในการแข่งขันนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งทีมเจ้าบ้านเล่นนอกบ้าน หรือในทางกลับกัน การเดิมพันทั้งหมดที่การแข่งขันนี้จะ ถูกพิจารณา ว่าเป็นโมฆะ เดิมพันจะถูกถือว่าเป็นโมฆะด้วยถ้าชื่อของทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนถูกระบุ สลับกันอย่างผิดพลาดสำหรับรายการแข่งขันที่ไม่เป็นทีมทั้งหมด ถ้าสถานที่ตามกำหนดการถูกเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ตลาดเปิด การเดิมพันทั้งหมดจะถูกถือว่ายังมีผล

ช่วงระยะเวลา :

ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุมีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้นการเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์ใดก็ตามในระหว่างช่วง พักบาดเจ็บหรือการหยุด เวลาเล่น ที่ถือว่าเกิดขึ้นที่ช่วงท้ายของเวลาปกติ เช่น ประตูที่ทำคะแนนได้ในเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกของการแข่งขันฟุตบอล ถูกถือว่าเป็นคะแนนที่ ทำได้ใน 45 นาที

ผลการแข่งขัน :

เมื่อมีแท่นการรับรางวัล (podium) เข้ามาเกี่ยวข้อง จะถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่เป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขที่ผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะถูกเป็นไปตามผลการแข่งขันที่เป็นทางการขององค์กรกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้องเมื่อเวลาตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาด คุณสมบัติ หรือการแก้ไขที่ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใน ภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผลการแข่งขันจะถูกตัดสินโดยอ้างอิงที่หลักฐานแสดงที่มี ซึ่งทราบได้เมื่อมี การยุติตลาด โดยทั่วไป ตลาดถูกตัดสินไ ม่นานหลังจากการสรุปรายการแข่งขัน เพื่อให้การบริการลูกค้าเพียงเท่านั้น ตลาดอาจจะถูกตัดสิน ก่อนที่ผลการแข่งขันที่เป็นทาง การจะถูกประกาศผลก็ได้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในกรณีที่ตลาดได้ถูกตัดสินอย่างผิด พลาด ในกรณีที่มีความ ไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ บริษัทจะไม่รับรู้ถึงการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมง หลังจากเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ สำหรับการเดิมพันที่ได้ยุติแล้ว หากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่ถูกประกาศ อย่างเป็นทางการ และผลการแข่งขัน ที่ลงประกาศ ไว้ที่ส่วนของผลการแข่งขันของเว็บไซต์บริษัท ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะถูกทำให้คลี่คลายได้ ด้วยการอ้างอิงการบันทึกวิดีโอของบริษัท ซึ่งบันทึกรายการ แข่งขันนั้น ๆ เพื่อ นำมาพิจารณาผลการแข่งขันที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ ผลการแข่งขันที่ถูกต้อง จะถูกตัดสินตามผลการแข่งขันของ องค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยว ข้องของรายการแข่ง ขัน ตามที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ที่ เป็นทางการ ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นทางการไม่สามารถแจ้งผลการแข่งขันได้ หรือผลการ แข่งขันที่ถูกประกาศบนเว็บไซต์ ที่เป็นทางการนั้นเกิดความผิดพลาด อย่างชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะตัดสินใจ/แก้ไข เพื่อกำหนดผลการแข่งขันสุดท้าย การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด และมี ผลผูกมัดในการนี้ จะมีการกำหนดผู้ชนะการแข่งขันจาก ผลการแข่งขันเพื่อ จุดประสงค์ในการกำหนดเดิมพันที่ชนะโดยไม่ คำนึงถึงการกลับคำตัดสินหรือผลการ คัดค้านหรือ การอุทธรณ์ใด ๆ การยอมรับเครื่องจับเวลาแบบอัตโนมัติ สำหรับเหตุการณ์บางอย่างดังที่อาจจะตัดสินได้โดย บริษัท ลูกค้าอาจจะวางเดิมพันด้วยการใช้ฟีเจอร์ Timer Acceptance ด้วยการเลือกปุ่ม "Timer Accept" ที่เมนู เดิมพันแต่ละตัวที่ถูกวางด้วยการใช้ Timer Acceptance จะมีเครื่องจับเวลาแบบเคาน์ดาวน์ของตัวเอง ระยะเวลาซึ่งจะเป็นการตัดสินของบริษัทโดยเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงท้ายของการจับเวลา โดยที่ไม่เกิดการรบกวนดัง ที่กล่าวถึงไว้ในส่วนที่ 1.6.2 ต่อไปนี้ เดิมพันจะถูกยอมรับ ถ้าการรบกวนใด ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในส่วนนี้เกิดขึ้นก่อนที่ เครื่องจับเวลาแบบเคาน์ดาวน์จะจบลง เดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ด้วยการใช้ Timer Acceptance ถือเป็นโมฆะโดยทันที ถ้าปรากฎว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีใบแดง หรือมีการให้ใบแดงจริง ๆ ถ้ามีความเป็น ไปได้ว่าจะมีลูกโทษ หรือมีการให้ลูกโทษจริง ๆ ถ้าปรากฎว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดประตู หรือมีการทำประตูจริง ๆ โดยทีมใดก็ตาม เกิดเหตุการณ์โดยบังเอิญ ซึ่งรวมทั้งแต่ ไม่จำกัดอยู่ที่ ความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือการ สื่อสารทางไกลโดยเทคโนโลยีใด ๆ ที่ขัดขวางการวาง การยอมรับ การบันทึก หรือการแจ้งเตือนถึงเดิมพัน ความล่าช้า หรือการรบกวนในการปฏิบัติงานหรือการถ่ายทอด หรือความล้มเหลวของสายที่ใช้ในการสื่อสาร ในการใช้ฟีเจอร์ Timer Acceptance ลูกค้ายอมรับว่าคะแนนในปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ในขณะที่มาจากการป้อนสัญญาณแบบ "สด" โดยกลุ่มบุคคลภายนอกนั้น ต้องผ่านความล่าช้าและ/หรืออาจจะ ไม่ถูกต้อง และซึ่งเดิมพันที่ถูกวางไว้โดยใช้ข้อมูลนี้เป็น พื้นฐานทั้งหมด จะเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทนี้จะให้ข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เกิดกับลูกค้า อันเป็นผลเนื่องมา จากการที่ลูกค้าเชื่อถือข้อมูลนั้น กฎกติกาโดยทั่วไป กฎของตลาด (ประเภทของเดิมพัน) ทั่วไป

เอาท์ไรท์ :

เอาท์ไรท์ (Outright) หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะของรายการแข่ง การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ การวางเอาท์ไรท์ (Outright place) หมายถึงการเดิมพันผู้ แข่งขันที่ ได้ตำแหน่งตัวแทนในรายการแข่งขัน การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะผู้ชนะ จะถูกระบุไว้ในตำแหน่งชนะเลิศของตลาด ถ้าผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มต้นเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ การเดิมพันทั้งหมดที่ผู้แข่งขัน/ผู้เล่นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ยกเว้นในกรณีที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่าง อื่น ในกติกาการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง ถ้ามีผู้ชนะสองคนหรือมากกว่า หรือมีการประกาศเดดฮีท (การเข้าเส้นชัยพร้อมกัน - Dead Heat) ในตลาดเอาท์ไรท์ แล้วการจ่ายเงินค่าน้ำ (payout odds) (น้อยกว่าเงินลงเดิมพัน) จะถูกแบ่งตามจำนวนของผู้ชนะและจ่ายให้พร้อมทั้งคืนเงินลงเดิมพันให้ นี่เป็นตัวอย่างของคำถาม ของลูกค้า ที่ถามว่า ถ้าในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ผู้ที่ทำประตูได้สูงสุดมีสองคน บริษัทจะคำนวณการจ่ายเงินได้อย่างไร การจ่ายเงินจะเป็น: ราคาทุน/ผู้ชนะ x (ราคา-1) = ยอดที่จ่าย (ถ้าผู้ทำประตูได้สูงสุดมีมากกว่า 2 คน = ราคาทุน / (จำนวนนักเตะ)

ตัวอย่างเช่น :

 • การแข่งขันพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ – ผู้ทำประตูได้สูงสุด
 • ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ 1.40
 • คาร์ลอส เตเวซ 3.50
 • ถ้าฉันวางเดิมพันที่ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40 จำนวนเงิน 100 บาท
 • ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คน
 • เงินวางเดิมพันของฉันจะเท่ากับ = เงินเดิมพัน 100/2 x (ราคา - 1) = 20
 • ถ้าเดิมพันวางไว้ 100 ที่คาร์ลอส เตเบซ โดยมี odds 3.50
 • ถ้าผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คน.
 • เงินวางเดิมพันของฉันจะเท่ากับ = เงินเดิมพัน 100/2 x (ราคา - 1) = 125
 • คำว่า "ผู้เล่นคนอื่น ๆ" (ทีมอื่น ๆ) หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมดที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในตลาด

มันนี่ไลน์ :

มันนี่ไลน์ (Moneyline) หมายถึงการวางเดิมพันผู้แข่งขันหนึ่งคน หรือทีมหนึ่งเพื่อให้เอาชนะอีกคนหรืออีกทีมหนึ่งในรายการแข่งขัน หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงกว่าใน การแข่งขันแบบจับคู่ กฎของมันนี่ไลน์ที่เหลือถูกระบุไว้ในกฎกติกาการเดิมพันในรายการแข่งขันโดย เฉพาะคำว่า "The Field" หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมด นอกเหนือจากผู้แข่งขันที่มีชื่ออยู่ในการจับคู่ของมันนี่ไลน์

แฮนดิแคป (HDP) และแฮนดิแคปครึ่งแรกและแฮนดิแคปครึ่งหลัง :

แฮนดิแคป หมายถึงการวางเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีม ๆ หนึ่งได้รับแต้มต่อ (head start) (ซึ่งนำโดยแต้มต่อนั้นก่อนที่รายการแข่งขันจะเริ่มขึ้น) ผู้ชนะเป็นผู้แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่า หลังจากที่รวมแฮนดิแคปที่ระบุลงในผลการแข่งขันแล้ว กฎแฮนดิแคปที่เหลือถูกระบุไว้ในกฎกติกาการวางเดิมพัน ของรายการแข่งขันโดย เฉพาะ
 • แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน
 • แฮนดิแคปครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งหลังของการแข่งขัน

สูง/ตํ่า (OU) และสูง/ตํ่าครึ่งแรก&สูง/ต่ำครึ่งหลัง :

 • สูง/ต่ำ หมายถึง การวางเดิมพันที่ตัดสินโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกม เป็นต้น) ในผลการแข่งขันท้ายสุดของรายการแข่ง ถ้าคะแนนรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้า ผลชนะคือต่ำ
 • สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)
 • สูง/ตํ่าครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า

คี่/คู่ (OE) และคี่/คู่ครึ่งแรก& คี่/คู่ครึ่งหลัง :

 • คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยดูผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกม เป็นต้น) ในผลการตัดสินท้ายสุดของรายการแข่งขัน ว่าเป็นคี่หรือคู่
 • คี่/คู่ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่
 • คี่/คู่ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งหลังของการแข่งขัน ว่าเป็นจำนวนคี่หรือจำนวนคู่

การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยก :

 • คี่/คู่ แบบทีมเดียว
 • คี่/คู่ แบบทีมเดียว หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า คะแนนในเวลาเต็มของทีมใดทีมหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ในการแข่งขัน จะเป็นคี่หรือคู่
 • เวลาพิเศษที่เพิ่มเข้าในการแข่งขัน จะไม่ถูกนับสำหรับจุดประสงค์เพื่อตัดสินคะแนนในเวลาเต็มของทีมใดทีมหนึ่ง
 • คี่/คู่ ในช่วงครึ่งเวลา/เต็มเวลาของการแข่งขัน
 • คี่/คู่ ในช่วงครึ่งเวลา/เต็มเวลาของการแข่งขัน หมายถึงการดิมพัน เพื่อทายว่า ผลช่วงครึ่งเวลาและเต็มเวลาของการแข่งขันเป็นคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

มีตัวเลือก (4) อย่างให้วางเดิมพัน :

 • คี่/คี่
 • คี่/คู่
 • คู่/คี่
 • คู่/คู่

มิกซ์ พาร์เลย์ :

Mix Parlay หมายถึง การเดิมพันที่รวมการเลือกจากสองนัดการแข่งขันหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน แล้ววางเป็นการเดิมพันหนึ่งครั้งหากการเลือกทั้งหมดจะชนะ Parlay ก็จะชนะด้วย และจะได้รับการจ่ายเงินแบบเดิมพันผสมของการเลือกหนึ่งหรือสองรายการ หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) จะแพ้การเดิมพัน Parlay ก็จะแพ้ด้วย หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) จะถูกเลื่อน การเดิมพันสำหรับการเลือกนั้นจะย้อนกลับมาที่ 1.00 การเดิมพันในระหว่างเดิมพัน มิกซ์พาร์เลย์แบบสด ถ้าเดิมพันการ เลือกถูกปฏิเสธ ถือว่าพาร์เลย์นั้นจะไม่มีผล
ทริกซี่ (Trixie) ประกอบด้วยเดิมพัน 4 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 3 ทีมในเหตุการณ์ที่ต่างกันไป ซึ่งมีชุดสองทีม (double) 3 รายการ และชุดสามทีม (treble) 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในเชุดสองทีมจะให้ ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสาม ครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 3 รายการ และชุดสามทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการแข่งที่เลือกหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อนออกไป จำนวนราคาสำหรับการเลือก ครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
แยงกี้ (Yankee) ประกอบด้วยเดิมพัน 11 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 4 ทีมในเหตุการณ์ที่ต่างกันไป ซึ่งมีชุดสองทีม (double) 6 รายการ ชุดสามทีม (treble) 4 รายการ และชุดสี่ทีม (four-fold) 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในชุดสองทีมจะ ให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสามครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 3 รายการ และชุดสามทีม 1 รายการจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมดสี่ครั้งชนะ ชุดสองทีม 6 รายการ ชุดสามทีม 4 รายการ และชุดสี่ทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทีมหนึ่งครั้ง (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อนออกไป จำนวนราคาสำหรับการเลือก ครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
แคนาเดียน (Canadian) ประกอบด้วยเดิมพัน 26 รายการ ซึ่งเป็นการเลือก 5 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม 1 รายการ ต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ หนึ่งในชุดสองทีมจะได้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกสี่ครั้งของคุณชนะ ชุดสองทีม 6 รายการ ชุดสามทีม 4 รายการ และชุดสี่ทีม จะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 5 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน
ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00 ไฮนซ์ (Heinz) ประกอบด้วยเดิมพัน 57 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกเดิมพัน 6 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม 1 รายการ จะต้องชนะอย่างน้อย สองครั้งจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 5 ครั้ง ชนะ ชุดสองทีม 10 รายการ ชุดสามทีม 10 รายการ ชุดสี่ทีม 5 รายการ และชุดห้าทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 6 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
ซุปเปอร์ไฮนซ์ (Super Heinz) ประกอบด้วยเดิมพัน 120 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกทีม 7 ทีมในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ
ชุดเจ็ดทีม 1 รายการ ซึ่งจะต้องชนะอย่างน้อย 2 ทีมจึงจะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 6 ทีมชนะ ชุดสองทีม 15 รายการ ชุดสามทีม 20 รายการ ชุดสี่ทีม 15 รายการ ชุดห้าทีม 6 รายการ และชุดหกทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 7 ทีมชนะ ชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับไปเป็น 1.00
โกไลแอท (Goliath) ประกอบด้วยเดิมพัน 247 รายการ ซึ่งเป็นการเลือกวางเดิมพัน 8 ทีมในรายการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งมีชุดสองทีม 28 รายการ ชุดสามทีม 56 รายการ ชุดสี่ทีม 70 รายการ ชุดห้าทีม 56 รายการ ชุดหกทีม 28 รายการ ชุดเจ็ดทีม 8 รายการ และชุดแปดทีม 1 รายการ ซึ่งจะต้องชนะอย่างน้อยสองครั้งจึง จะได้รับเงินรางวัล ถ้าการเลือกสองครั้งของคุณชนะ 1 ในชุดสองทีมจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือก 7 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 21 รายการ ชุดสามทีม 35 รายการ ชุดสี่ทีม 35 รายการ ชุดห้าทีม 21 รายการ ชุดหกทีม 7 รายการ และชุดเจ็ดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าการเลือกทั้งหมด 8 ครั้งชนะ ชุดสองทีม 28 รายการ ชุดสามทีม 56 รายการ ชุดสี่ทีม 70 รายการ ชุดห้าทีม 56 รายการ ชุดหกทีม 28 รายการ และชุดเจ็ดทีม 8 รายการ และชุดแปดทีม ทั้งหมดจะให้ผลตอบแทน ถ้าทีมที่เลือกหนึ่งทีม (หรือมากกว่า) ถูกเลื่อน จำนวนราคาสำหรับการเลือกครั้งนั้นจะกลับ ไปเป็น 1.00